Direct contact? (0184) 68 44 08

MVO

Korteland is continu bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Niet alleen het behalen van een goed bedrijfsresultaat staat bij ons centraal, maar ook kijken we actief naar de wereld om ons heen. Zo richten we ons onder meer op bescherming van milieu, goed werkgeverschap en leveren we een bijdrage aan de samenleving waar we onderdeel van uitmaken. Om het MVO concreet te maken onderscheiden we 3 deelgebieden:

Medewerkers

  • wij zorgen voor voldoende (bij)scholing van onze medewerkers en leerlingen;
  • wij bevorderen daar waar mogelijk de gezondheid van onze medewerkers;
  • wij hebben continu aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers.

Milieu
Ook onze werkzaamheden brengen milieubelasting met zich mee. In de dagelijkse bedrijfsvoering proberen wij dit tot een minimum te beperken. Dit doen wij niet alleen op hoofdlijnen, maar ook kleine facetten krijgen hier in aandacht.

  • wij gaan efficiënt om met materialen en grondstoffen. Bij inkoop voor onze projecten houden we zoveel als mogelijk rekening met duurzame producten/diensten, bij voorkeur voorzien van milieukeurmerk;
  • wij erkennen het belang van wet-en regelgeving en voldoen aan de wetten en voorschriften inzake milieu-aangelegenheden;
  • bij aanschaf van bedrijfsauto’s en andere bedrijfsmiddelen zoeken we naar energiezuinige modellen en naar type’s met de minste belasting voor mens en milieu.

Duurzaamheid

  • wij kiezen bewust voor een werkwijze waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten;
  • wij houden zoveel mogelijk rekening met het inkopen van duurzame producten/diensten.

Maatschappij
In heel ons bedrijf ziet u het maatschappelijk verantwoord ondernemen terug. Als familiebedrijf staan wij midden in de maatschappij, niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor de komende generaties.

  • wij ondersteunen daarom (lokale) verenigingen, maatschappelijke doelen, maar ook scholen. Dit kan bijv. door sponsoring, maar ook door actieve deelname aan een Techniekdag voor de scholen;
  • Wij leveren een bijdrage aan goede doelen, stichtingen, sportverenigingen en lokale evenementen.