Direct contact? (0184) 68 44 08

Fidinda

Het is onze visie om mensen die op alle mogelijke manieren financieel vastgelopen zijn weer op weg te helpen naar zelfstandigheid. Via een individuele aanpak proberen wij het beste resultaat te bereiken.

Mensen kunnen, door wat voor omstandigheid dan ook, niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Die mensen, of hun familieleden, kunnen onze hulp de hulp inroepen. Beschermingsbewind, schuldenbewind, curatele is altijd onder toezicht van de kantonrechter.

Wij erkennen dat niet iedereen in staat is te leren met geld om te gaan. Deze mensen zijn gebaat bij een langdurig begeleidingstraject. (financieel) beschermd verder leven is mogelijk het hoogst haalbare.

https://www.fidindagroep.nl/